image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Valters Gencs
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics

Založení společnosti v Estonsku / Company incorporation in Estonia

10 August 2016
Facebook Twitter Linkedin

Nejběžnějsí formou společnosti vyskytující se v Lotyšsku je společnost s ručením omezeným (OÜ).

 

 Založení společnosti v Estonsku, základní kapitál společnosti v Estonsku, poplatek ze založení společnosti v Estonsku, obchodní rejstřík v Estonsku, výše daní v EstonskuMinimální výše základního kapitálu

Minimální výše základního kapitálu k založení společnosti s ručením omezeným činí 2500 EUR, který musí být splacen společníky buď peněžitým nebo nepeněžitým vkladem před zapsání společnosti do obchodního rejstříku po otevření bankovního účtu společnosti.

Od ledna 2011 je možné založit společnost bez vkladu. Stanovený základní kapitál (nejméně 2500 EUR) může být splacen společníky později, po uplnutí doby určené ve stanovách. OÜ bez vkladu není novým typem společnosti s ručením omezeným a použijí se na ni obecná ustanovení o OÜ. Obchodní rejstřík uvede poznámku, že společnost byla založena bez vkladu.

 

Založení společnosti v Estonsku, základní kapitál společnosti v Estonsku, poplatek ze založení společnosti v Estonsku, obchodní rejstřík v Estonsku, výše daní v EstonskuPožadavky na založení OÜ bez vkladu:

 1. Společníkem může být pouze fyzická osoba;
 2. Stanovy musí obsahovat lhůtu, do které bude základní kapitál splacen;
 3. Dokud nebude splacen základní kapitál, společníci jsou osobně odpovědni za činnosti společnosti;
 4. Dokud nebude splacen základní kapitál, není možné vyplácet dividendy;
 5. Maximální základní kapitál OÜ bez vkladu činí 25 000 EUR.

 

Založení společnosti v Estonsku, základní kapitál společnosti v Estonsku, poplatek ze založení společnosti v Estonsku, obchodní rejstřík v Estonsku, výše daní v EstonskuNáklady na založení společnosti včetně bankovního účtu a registrace DPH

Poplatek za registraci OÜ (společnosti s ručením omezeným) činí 146 EUR. Poplatek nezahrnuje odměnu notáři, která činí přibližně 40 EUR. V Estonsku není žádný poplatek pro registraci plátce daně. Náklady za účelem otevření bankovního účtu se liší v závislosti na konkrétní bance. V případě, že bude společnost založena právnickou osobou (společností) mohou vzniknout další náklady v souvislosti s překladem listin (cca 20-25 EUR/stránka).

 

Zápis trvá 5 pracovních dnů od podání dokumentů obchodnímu rejstříku.

 

Založení společnosti v Estonsku, základní kapitál společnosti v Estonsku, poplatek ze založení společnosti v Estonsku, obchodní rejstřík v Estonsku, výše daní v EstonskuSídlo společnosti

Vemte prosím na vědomí, že je nezbytné uvést sídlo společnosti. Proto je registrace společnosti na konkrétní adrese v Estonsku nezbytným počátečním krokem. Pro Vaše pohodlí jsme Vám ochotni nabídnout k užívání sídlo naší společnosti v Talinu.

 

Založení společnosti v Estonsku, základní kapitál společnosti v Estonsku, poplatek ze založení společnosti v Estonsku, obchodní rejstřík v Estonsku, výše daní v EstonskuPostup založení

Prvním krokem je provést založení společnosti.

Je otevřen dočasný bankovní účet  a počáteční upsaný kapitál je splacen. Výše počátečního vkladu musí být alespoň 2500 EUR.

Jsou sepsány stanovy, které jsou schváleny notářem a jsou ustaveny včechny nezbytné orgány společnosti;

Společnost je považována za založenou až po registraci v obchodním rejstříku;

Všechny dokumenty musí být podány obchodnímu rejstříku v estonštině. Dle zákona může být překlad dokumentů vyhotoven pouze zapsaný překladatel. Přibližná cena za překlad jedné stránky je 20-25 EUR, přibližná cena za překlad zakladatelské listiny společnosti je 290 EUR.

 

Založení společnosti v Estonsku, základní kapitál společnosti v Estonsku, poplatek ze založení společnosti v Estonsku, obchodní rejstřík v Estonsku, výše daní v EstonskuPožadované dokumenty a informace

A: Pokud je zakladatelem jednotlivec:

 1. Plná moc k účelu založení společnosti – notářsky ověřená;
 2. Potvrzení členů správní rady podepsané za přítomnosti notáře, že mají právo být členy správní rady společnosti v Estonsku (žádné zákazy obchodní činnosti atd.) – notářsky ověřené;
 3. Upřednostňovaný název společnosti;
 4. Sídlo společnosti;
 5. Obchodní činnost;
 6. Upřednostňovaná banka;
 7. Potvrzení z banky, které prokazuje, že základní kapitál ve výši 2500 EUR a poplatek ve výši 146 EUR byly splaceny

 

B: Pokud je zakladatelem právnická osoba:

 1. Aktuální výpis z obchodního rejstříku zakladatele (jako důkaz, že zakladatel estonské společnosti je registrovanou společností v zahraničí a prokázání jejich právních zástupců – originál dokumentu, možná potřeba apostily;
 2. Plná moc k účelu založení společnosti – notářsky ověřená;
 3. Zakldatelské listiny – notářsky ověřené;
 4. Upřednostňovaný název společnosti;
 5. Sídlo společnosti;
 6. Obchodní činnost;
 7. Upřednostňovaná banka;
 8. Potvrzení z banky, které prokazuje, že základní kapitál ve výši 2500 EUR a poplatek ve výši 146 EUR byly splaceny

 

Ø Apostila může být vyžadována pro dokumenty, které byly vydány zahraničními úřady států (obchodní rejstřík), se kterými nemá Estonsko dohodu o právní nápomoci.

 

 

Založení společnosti v Estonsku, základní kapitál společnosti v Estonsku, poplatek ze založení společnosti v Estonsku, obchodní rejstřík v Estonsku, výše daní v EstonskuVýše daní v Estonsku

 

 

Založení společnosti v Estonsku, základní kapitál společnosti v Estonsku, poplatek ze založení společnosti v Estonsku, obchodní rejstřík v Estonsku, výše daní v EstonskuRegistrace zastupitelské kanceláře

Zhraniční společnost má právo zahájit činnost v Estonsku bez otevření kanceláře v Estonsku. Jeden zástupce společnosti nacházející se v Estonsku je dostačující. Registrace je prováděna Estonskou radou pro daně a cla a zahraniční společnost registrována jako daňový nerezident v Estonsku. Nerezident není zapsán v estonském obchodním rejstříku a všechny činnosti nerezidenta jsou spravovány ze zahraničí.

 

V případě, že si zahraniční společnost otevře zastupitelskou kancelář v Estonsku, není potřeba opakovat registraci u obchodního rejstříku. Jediná registrace, která je vyžadována je u Estonské rady pro daně a cla, kde je zahraniční společnost registrována jako trvale založená v Estonsku. Stálá provozovna není zapsána v estonském obchodním rejstříku a všechny činnosti stálé provozovny jsou spravovány ze zahraničí.

 

Požadované dokumenty/informace pro obě registrace (nerezidentní daňový poplatníci a zastupitelská kancelář):

 1. Formulář žádosti, podepsaný a vystavený zástupcem společnosti. V případě, že osoba není ochotna být přítomna u Estonské rady pro daně a cla, může se nechat zastoupit právníkem s notářsky ověřenou plnou mocí.
 2. Dokument prokazující registraci zahraniční společnosti v zahraničí (výpis z obchodního rejstříku), přeložený do estonštiny nebo do angličtiny s apostilou, pokud společnost není z Lotyšska, Litvy, Ruska, Ukrainy, se kterými má Estonsko smlouvu o právní nápomoci a apostila není vyžadována.
 3. Dokument prokazující činnost v Estonsku (smlouvy/faktury/obchodní plán) přeložené do estonštiny nebo angličtiny.
 4. Stranu ze společenské smlouvy/stanov společnosti, která prokazuje zástupce zahraniční společnosti (osoby oprávněné k podepisování dokumentů jménem společnosti), přeloženou do estonštiny nebo do angličtiny s apostilou, pokud společnost není z Lotyšska, Litvy, Ruska, Ukrainy, se kterými má Estonsko smlouvu o právní nápomic a apostila není vyžadována.

 

Registrace je prováděna radou pro daně a cla do 5 pracovních dní bez jakéhokolik poplatku.

 

Jediná zastupitelksá kancelář v estonsku, registrovaná v obchodním rejstříku je pobočka, která není právnickou osobou a nemá počáteční kapitál, ale byla registrována obdobně jako společnost v Estonsku.

Zápis do obchodního rejstříku trvá 5 pracovních dní a poplatek činí 146 EUR.

 

 

If you would like to read article in English press here

 

 

 

T: +372 619 1000

F: +372 619 1107

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

www.baltic-lawfirm.eu

For questions, please, contact Valters Gencs, attorney at law at info@gencs.eu


folow us folow us folow us rss

The material contained here is not to be construed as legal advice or opinion.

© Gencs Valters Law Firm, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics