image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Mantas Šiaučiunas
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics

Založení společnosti v Litvě / Company incorporation in Lithuania

15 July 2016
Facebook Twitter Linkedin

Nejběžnějsí formou společnosti vyskytující se v Lotyšsku je společnost s ručením omezeným.

 

Minimální základní kapitál k založení společnosti s ručením omezeným činí 2500 EUR, který musí být splacen společníky buď peněžitým nebo nepeněžitým vkladem před zapsáním společnosti do obchodního rejstříku po otevření bankovního účtu společnosti. Společnost s ručením omezeným může být založena jak fyzickou, tak i právnickou osobou (společností).

 Náklady na založení společnosti včetně bankovního účtu a registrace DPH

Poplatek za registraci společnosti s ručením omezeným činí 57,40 EUR. Poplatek nezahrnuje odměnu notáři, která může činit 102 EUR až 232 EUR. V Litvě není žádný poplatek pro registraci plátce daně. Náklady za účelem otevření bankovního účtu se liší v závislosti na konkrétní bance. V případě, že bude společnost založena právnickou osobou (společností) mohou vzniknout další náklady v souvislosti s překladem listin (cca 20-25 EUR/stránka).

 

Zápis trvá 3 pracovní dny od podání dokumentů příslušným úřadům a celkové náklady činí 290 EUR až 580 EUR.

 Sídlo společnosti

Vemte prosím na vědomí, že je nezbytné uvést sídlo společnosti. Proto je registrace společnosti na konkrétní adrese v Litvě nezbytným počátečním krokem. Pro Vaše pohodlí jsme Vám ochotni nabídnout k užívání sídlo naší společnosti ve Vilniusu.

 Postup založení

Prvním krokem je provedení zakladatelské právní jendání. Je otevřen dočasný bankovní účet  a počáteční upsaný kapitál je splacen. Výše počátečního vkladu musí být nejméně 2500 EUR;

Jsou sepsány stanovy, které jsou schváleny notářem a jsou ustaveny včechny nezbytné orgány společnosti;

Společnost je považována za založenou až po zápisu do obchodního rejstříku;

Všechny dokumenty musí být podány obchodnímu rejstříku v litevštině. Dle zákona může být překlad dokumentů vyhotoven pouze zapsaným překladatelem. Přibližná cena za překlad jedné stránky je 20-25 EUR, přibližná cena za překlad zakladatelské listiny společnosti je 290 EUR.

 

 Požadované dokumenty a informace

Seznam požadovaným dokumentů a informací pro založení společnosti v Litvě:

 1. Údaje o řediteli společnosti a členech rady společnosti (příjmení, jméno, identifikační číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště a kopie cestovního pasu); údaje o zakladateli nebo společnosti (v případě, že je zakladatelem právnická osoba (společnost) – výpis z obchodního rejstříku).
 2. Sídlo společnosti v Litvě;
 3. Informace o bankovních detailech;
 4. Způsob založení;
 5. Stanovy;
 6. Zakladatelské rozhodnutí;
 7. Potvrzení z banky, které prokazuje, že počáteční základní kapitál vy výši 2500 EUR byl splacen (jedná-li se o mikro společnosti, zakladatel toto prokáže sám).

 

Berte na vědomí, že dostupnost názvu právního subjektu musí být před registrací nejprve ověřena.

 

 Výše daní v Litvě

 

 

 Registrace zastupitelské kanceláře v Lotyšsku 

Zatupitelské kanceláře nebo jakékolv jiné organizace registrované na území Litvy se řídí litevskou legislativou.

Zastupitelská kancelář právnické osoby je organizační jednotkou právnické osoby, která má svou své zapsané sídlo a užívá práva k provádění všech činností vyjmenovaných níže. Zastupitelská kancelář právnické osoby má právo chránit a prosazovat zájmy právnické osoby, zavírat smlouvy, jakož i vykonávat činnosti jménem právnické osoby, vykonávat dovozní a vývozní operace výhradně mezi zahraniční právnickou osobou a jinými organizacemi, které založili pobočku nebo příbuzné závody, instituce nebo organizace a pobočky. Zastupitelksá kancelář právnické osoby není sama právnickou osobou.

Po registraci zastupitelské kanceláře musí zahraniční právnická osoba nebo jiná organizace oznámit obchodnímu rejstříku změnu dokumentů týkajících se právnické osoby a údaje vyplněné v rejstříku, jakož i právní formu právnické osoby. Před podání žádosti o registraci zastupitelské kanceláře zahraničních právních subjektů je podána správci rejstříku. Notář musí potvrdit správnost údajů uvedených v žádosti, dodržení souladu formy se zákonnými požadavky a skutečnost, že pobočka zahraniční právnické osoby je způsobilá k registraci.

 

 

Požadované dokumenty/informace k založení:

 1. Informace o zástupcích (kopie cestovního pasu, adresa trvalého bydliště)
 2. Zakladatelský dokument, zakladatelské listiny a stanovy, pokud tyto jsou různými dokumenty;
 3. Sídlo zastupitelské kanceláře v Litvě;
 4. Kopii osvědčení o registraci zakladatele nebo výpis z rejstříku, ve kterém se nachází zakladatelův spis (ověřený nebo s apostilou);
 5. Poplatek ve výši 58 EUR. Registrace trvá běžně 3 pracovní dny od podání dokumentu obchodnímu rejstříku.

 

 

If you would like to read article in English press here

 

 

T: +370 52 61 1000

F: +370 52 61 1100

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

www.baltic-lawfirm.eu

For questions, please, contact Valters Gencs, attorney at law at info@gencs.eu


folow us folow us folow us rss

The material contained here is not to be construed as legal advice or opinion.

© Gencs Valters Law Firm, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics